رویدادها

اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالم

گروه توسعه صنایع تحفه در نظر دارد دراولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم،تغذه سالم،جامه سالم که در تاریخ اول و دوم مرداد ماه برگزار می گردد شرکت نماید.یکی از مهترین اهداف گروه توسعه صنایع تحفه در دسترس قرادادن مواد غذایی سالم به احاد مردم میباشد از این رو با شرکت در کنفرانسها و کنگره های بین اللملی سعی در آن دارد تا ضمن افزایش دانش تولید و با سرمشق قرار دادن شعار سلامتی گامی مهم در جهت ارتقاءسلامت جامعه بردارد تولید محصولات غذایی سالم، یکی از مهمترین اهداف بخش کشاورزی و سلامت جامعه بوده، اما مباحث اقتصادی، عمل بازدارنده توسعه تولید محصولات سالم است. از سوی دیگر نیاز به این محصولات احساس میشود. ... ادامه مطلب

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه توسعه صنایع تحفه می باشد.